УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

П О С Т А Н О В Л Е Н Н

від 14 листопада 2014 р. № 1197

МОСКВА

Про внесення змін в Правила дорожнього руху

Російської Федерації

Уряд Російської Федерації п о с т а н о в л я е т :

1. Затвердити зміни, що вносяться до Правил дорожнього руху Російської Федерації, затверджені постановою Поради Міністрів – Уряду Російської Федерації від 23 жовтня 1993 р. № 1090 “Про правила дорожнього руху” (Збори актів Президента і Уряди Російської Федерації, 1993, № 47, ст. 4531; Збори законодавства Російської Федерації, 2001, № 11, ст. 1029; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2010, № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2013, № 31, ст. 4218; № 52, ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625).

2. Встановити, що пункт 2 змін, затверджених цією постановою, набирає чинності з 1 липня 2015 р.

Голова Уряду

Російської Федерації Д. Медведєв

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Уряду

Російської Федерації

від 14 листопада 2014 р. № 1197

І З М Е Н Е Н Н Я,

що вносяться до Правил дорожнього руху

Російської Федерації

1. У пункті 1.2 у визначенні терміна “пішохідний перехід” після слів “проїжджої частини” доповнити словами “, трамвайних колій”.

2. В абзаці четвертому пункту 4.1:

а) слова “При русі” замінити словами “При переході дороги і

рух”;

б) після слів “пішоходам рекомендується” доповнити словами “, а за межами населених пунктів пішоходи зобов’язані”.

3. В абзаці першому пункту 4.3 слова “перетинати проїжджу частину” замінити словами “переходити дорогу”.

4. У пункті 4.5:

а) речення перше після слів “проїжджу частину” доповнити

словами “(трамвайні колії)”;

б) у реченні другому слова “перетині проїжджої частини”

замінити словами “перехід дороги”.

5. Пункт 4.6 після слів “проїжджу частину” доповнити словами “(трамвайні колії)”.

6. Пункт 4.7 викласти в такій редакції:

“4.7. При наближенні транспортних засобів із включеним проблисковим маячком синього кольору (синього і червоного кольорів і спеціальним звуковим сигналом пішоходи зобов’язані утриматися від переходу дороги, а пішоходи, які знаходяться на проїжджій частині (трамвайних коліях), повинні негайно звільнити проїзну частину

(трамвайні колії).”.

2

7. В абзаці третьому пункту 11.4 слова “за наявності на них пішоходів” виключити.

8. Пункти 14.1 і 14.2 викласти в такій редакції:

“14.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу*, зобов’язаний дати дорогу пішоходам, які переходять дорогу або ступив на проїжджу частину (трамвайні колії) для здійснення переходу.

14.2. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зупинився або знизило швидкість транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються в тому ж напрямку, також зобов’язані зупинитися або знизити швидкість. Продовжувати рух дозволяється з урахуванням вимог пункту 14.1 Правил.”.

9. Пункт 14.3 після слів “проїжджої частини” доповнити словами “(трамвайних колій)”.

10. Пункт 24.8 доповнити абзацом такого змісту:

“перетинати дорогу по пішохідних переходах.”.

____________