Додаток № 1

до наказу Міністерства охорони здоров’я

Російської Федерації

від«____» ____________ 2015 р. №______

Набуває чинності 26 березня 2016 року. Детальніше…

Порядок проведення обов’язкового медичного огляду на наявність медичних протипоказань

до керування транспортним засобом

1. Цей порядок регулює питання медичного огляду на наявність медичних протипоказань

до керування транспортним засобом (далі – медичне освідування), проведеного з метою визначення наявності (відсутності) у водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів) медичних протипоказань, медичних показань або медичних обмежень до керування транспортними засобами.

2. Медичний огляд проводиться з метою виявлення у водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів) медичних протипоказань, медичних показань

і медичних обмежень до керування транспортним засобом, затверджених постановою Уряду Російської Федерації

від 29 грудня 2014 р. № 1604 .

3. Медичний огляд проводиться в медичних організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми, які мають ліцензію на здійснення медичної діяльності, що передбачає виконання робіт (послуг) з медичного огляду на наявність медичних протипоказань

до керування транспортним засобом (далі – медична організація).

Обстеження лікарем-психіатром при проведенні медичного огляду здійснюється в медичних організаціях державної або муніципальної системи охорони здоров’я за місцем проживання (перебування) громадянина Російської Федерації, що проходить медичний огляд, мають ліцензію на здійснення медичної діяльності, що передбачає виконання робіт (послуг) за «психіатричного огляду».

Обстеження лікарем – психіатром-наркологом, включаючи визначення наявності психоактивних речовин у сечі, при проведенні медичного огляду здійснюється в медичних організаціях державної або муніципальної системи охорони здоров’я за місцем проживання (перебування) громадянина Російської Федерації, що проходить медичний огляд, мають ліцензію на здійснення медичної діяльності, що передбачає виконання робіт (послуг) за «психіатрії-наркології» і «лабораторної діагностики».

4. Медичний огляд проводиться щодо:

кандидатів у водії транспортних засобів;

водіїв транспортних засобів у зв’язку із заміною водійського посвідчення після закінчення терміну його дії, або у зв’язку з поверненням водійського посвідчення після закінчення терміну позбавлення права

на керування транспортними засобами у разі, якщо проходження обов’язкового медичного огляду вимагається згідно з законодавством Російської Федерації про адміністративні правопорушення, або в зв’язку з поверненням водійського посвідчення після відбуття покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (у разі позбавлення права на управління транспортними засобами);

водіїв транспортних засобів, проведення обов’язкового періодичного медичного огляду яких виявлено ознаки захворювань (станів), які є медичними протипоказаннями або раніше не выявлявшимися медичними показаннями або медичними обмеженнями до керування транспортними засобами

і підтверджених за результатами наступних обстеження і лікування.

5. Медичний огляд проводиться за рахунок коштів водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів) .

6. Медичний огляд включає в себе медичні огляди лікарями-спеціалістами та лабораторні дослідження в наступному обсязі:

1) огляд лікарем-терапевтом;

2) огляд лікарем-офтальмологом;

3) огляд лікарем-психіатром;

4) огляд лікарем – психіатром-наркологом;

5) огляд лікарем-неврологом (участь обов’язкова лише при медичний огляд водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів категорій «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» і підкатегорій «C1», «D1», «C1E», «D1E». Для водіїв (кандидатів у водії) інших категорій і підкатегорій транспортних засобів – за медичними показаннями за направленням лікаря-терапевта);

6) прийом (огляд, консультація) лікарем-оториноларингологом (тільки для водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів категорій «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» і підкатегорій «C1», «D1», «C1E», «D1E»).

7) визначення наявності психоактивних речовин у сечі.

Медичний огляд проводиться в повному обсязі незалежно від наявності або відсутності у оглянутого медичних документів, їх копій і виписок з медичних документів, передбаченої пунктом 10 цього порядку.

7. Відбір, транспортування і зберігання біологічних об’єктів (сечі) для визначення наявності психоактивних речовин у сечі здійснюється у відповідності з наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 27 січня 2006 року № 40 «Про організацію проведення хіміко-токсикологічних досліджень при аналітичної діагностики наявності в організмі людини алкоголю, наркотичних засобів, психотропних та інших токсичних речовин» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 26 лютого 2006 року, реєстраційний № 7544).

8. На освидетельствуемое особа, що стало для проходження медичного огляду, на підставі документа, що посвідчує особу, в реєстратурі медичної організації підбирається (або заповнюється) «Медична карта пацієнта, який отримує медичну допомогу в амбулаторних умовах» (форма № 025/у) .

9. Працівник реєстратури медичної організації інформує особу, що стало для проходження медичного огляду, про перелік оглядів лікарями-фахівцями і лабораторних досліджень, які необхідно пройти в рамках медичного огляду, та видає відповідні напрямки, після чого громадянин направляється на огляд лікарями психіатром і психіатром-наркологом медичних організацій державної або муніципальної системи охорони здоров’я за місцем проживання (перебування) громадянина Російської Федерації, що проходить медичний огляд.

10. При проведенні оглядів з метою встановлення діагнозу лікарі-фахівці використовують дані анамнезу, результати лабораторних досліджень, відомості з представлених освидетельствуемым особою медичних документів, їх копій і виписок з медичних документів.

11. Результати проведених в рамках медичного огляду оглядів (включаючи відомості про встановлення (припинення) диспансерного спостереження з приводу захворювань, при наявності яких протипоказано керування транспортним засобом, висновки лікарів-спеціалістів) і лабораторних досліджень вносяться в «Медичну карту пацієнта, який отримує медичну допомогу в амбулаторних умовах» (форма № 025/у).

12. Прийняття рішення про наявність (відсутність) медичних протипоказань, медичних показань, медичних обмежень до керування транспортним засобом здійснюється лікарем-терапевтом у присутності оглянутого особи на підставі результатів оглядів лікарями-фахівцями, зазначеними у пункті 6 цього порядку.

Висновок оформлюється лікарем-терапевтом в день прийняття рішення про відсутність (наявність) медичних протипоказань, медичних показань, медичних обмежень на керування транспортним засобом дійсна протягом 12 місяців з дати оформлення.

13. Оформлення медичного висновку про відсутність (наявність) медичних протипоказань, медичних показань, медичних обмежень до керування транспортним засобом здійснюється

у письмовому або (та) в електронному вигляді за формою, передбаченою додатком № 2 до цього наказу.

Необхідною попередньою умовою оформлення медичного висновку про відсутність (наявність) медичних протипоказань, медичних показань, медичних обмежень до керування транспортним засобом в електронному вигляді є дача інформованої добровільної згоди громадянина на подання даних про видане медичному висновку органів внутрішніх справ, у тому числі з використанням інформаційних систем.